Kategori: Maddenin Yapısı ve Özellikleri | 8. Sınıf Konu

Kimyasal Tepkimeler

Bir önceki konumuzda asit ve bazlar konusuna değinmiştik. Şimdi ise Kimyasal Tepkimeler konusuna bir göz atalım. Kimyasal Tepkimeler Maddelerin yapısında meydana gelen değişmeler fiziksel ve kimyasal değişim olmak üzere ikiye …

Kimyasal Bağlar

Bir önceki konumuzda metal, ametal ve soygazlar konusuna değinmiştik. Şimdi ise Kimyasal Bağlar konusuna bir göz atalım. Kimyasal Bağlar Maddeyi oluşturan atomlar arasında bulunan ve atomları bir arada tutan kuvvete …