Ders içi etkinliklerimiz aşağıda görüldüğü gibi sınıf ve ünitelere göre kategorize edilmiştir. İçeriklerimiz eklendikçe linklerimiz aktif hale gelecektir.

5. sınıf

6. sınıf

 • Ünite 1: Vücudumuzdaki Sistemler
 • Ünite 2: Kuvvet ve Hareket
 • Ünite 3: Maddenin Tanecikli Yapısı
 • Ünite 4: Işık ve Ses
 • Ünite 5: Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
 • Ünite 6: Madde ve Isı
 • Ünite 7: Elektriğin İletimi
 • Ünite 8: Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş

7. sınıf

 • Ünite 1: Vücudumuzdaki Sistemler
 • Ünite 2: Kuvvet ve Enerji
 • Ünite 3: Maddenin Yapısı ve Özellikleri
 • Ünite 4: Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması
 • Ünite 5: İnsan ve Çevre İlişkileri
 • Ünite 6: Elektrik Enerjisi
 • Ünite 7: Güneş Sistemi ve Ötesi

8. sınıf

 • Ünite 1: İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
 • Ünite 2: Basit Makineler
 • Ünite 3: Maddenin Yapısı ve Özellikleri
 • Ünite 4: Işık ve Ses
 • Ünite 5: Canlılar ve Enerji İlişkileri
 • Ünite 6: Maddenin Hâlleri ve Isı
 • Ünite 7: Yaşamımızdaki Elektrik
 • Ünite 8: Deprem ve Hava Olayları