Periyodik Tablo

Doğada bulunan elementlerin, benzer ve farklı özelliklerine göre gruplanıp sıralandığı sisteme Periyodik Tablo denir.

Periyodik Tablo ile elementler belli özelliklere göre gruplandığı için;

 • Elementler üzerinde bilimsel çalışma yapma yapmak daha kolay olur.
 • Bir elementi periyodik tabloda daha kolay bulabiliriz.

PERİYODİK TABLONUN ÖZELLİKLERİ

 1. Elementler periyodik tabloda artan atom numaralarına (proton sayılarına) göre sıralanırlar.
 2. Aynı grupta olan (alt alta dizilen) elementler benzer fiziksel ve kimyasal özellikler gösterirler.
 3. Periyodik tabloda bir elementin adı, sembolü, atom numarası, kütle numarası gibi bir çok özelliği yer alır.
 4. Periyodik tabloda;

5. Periyodik tabloda; 7 tane periyot, 18 tane grup vardır. Bu 18 grubun 8 tanesi A grubu, 10 tanesi B grubudur.

6. Bazı grupların özel isimleri vardır:

Periyodik Tabloda Yer Bulma:

KURAL:

1.Elementin nötr halinin elektron dağılımı aşağıdaki kurala göre yapılır.

2. Elektron dağılımında,

 • Katman Sayısı = Periyot Numarasını
 • Son Katmandaki Elektron Sayısı = Grup Numarasını verir.

Periyodik Tabloda Elementlerin Sınıflandırılması

1. Metaller:

Metaller
 • Yandaki resimde yeşil renk ile gösterilen elementlerdir.
 • Genellikle periyodik tablonun sol tarafına gruplanmışlardır.
 • Son katmanlarındaki elektron sayısı 1, 2 veya 3’tür. (Elektron dağılımı yapıldığında son katmandaki elektron sayısı bu sayılardan biri ise o element metaldir.)
 • Tel ve levha haline getirilebilirler. (Şekil verilebilirler.)
 • Isı ve elektriği iyi iletirler.
 • Parlaktırlar.
 • Oda koşullarında katıdırlar.
  • Civa hariç !
  • Civa oda sıcaklığında sıvı olan tek metaldir.
 • Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. Ametaller ile bileşik oluşturabilirler.
 • Atomik yapıdadırlar.
 • Erime ve kaynama noktaları yüksektir.

2. Ametaller:

Ametaller
 • Yandaki resimde turuncu ile gösterilen elementlerdir.
 • Genellikle periyodik tablonun sağ tarafına gruplanmışlardır.
  • Hidrojen (H) hariç!
  • Hidrojen en solda 1.periyot 1A grubunda bulunur.
 • Son katmanlarındaki elektron sayısı 5, 6 veya 7’dir. (Elektron dağılımı yapıldığında son katmandaki elektron sayısı bu sayılardan biri ise o element ametaldir.)
 • Tel ve levha haline getirilemezler.
 • Isı ve elektiriği iyi iletmezler yada hiç iletemezler.
 • Mattırlar.
 • Oda koşullarında katı, sıvı yada gaz halde bulunabilirler.
 • Kendi aralarında ve metallerle bileşik oluşturabilirler.
 • Molekül yapıdadırlar.

Soygazlar:

 1. 8A grubu elementleridir.
 2. Ametallerin içinde yer alan, farklı özelliklere sahip özel bir gruptur.
 3. Oda sıcaklığında hepsi gaz haldedir.
 4. Karalı yapıya sahiptirler (Elektron dağılımı yapıldığında katmanlarının hepsi dolar.)
 5. Bileşik oluşturmazlar ve kimyasal reaksiyona girmezler.
 6. Tek atomludurlar.
 7. Isı ve elektiriği iletmezler.

3. Yarı Metaller:

Yarı Metaller
 • Periyodik tabloda metal ve ametaller arasında bulunurlar.
 • Bor (B) ve Silisyum (Si) ilk 20 element içindeki yarı metallerdir.
 • Yarı metallerin; fiziksel özellikleri metallere, kimyasal özellikleri ametallere benzer.
 • Parlak yada mat olabilirler.
 • Oda koşullarında katı haldedirler.
 • Isı ve elektriği metallere göre az, ametallere göre fazla iletirler.
 • Tel ve levha haline getirilebilirler.
 • Elektronik devrelerde, Mercek ve projektörlerde kullanılırlar.

Bu konu anlatımının çalışma kağıdına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Böylelikle Periyodik Tablo konusunu tamamladık. Umuyoruz ki bu konuyu yararlı bulmuşsunuzdur.

Güncel konular için facebook , instagram ve google+ üzerinden bizi takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.

Cevap Yaz