5. Sınıf-Fen Bilimleri

3. Hafta|18-24 Eylül|

F.5.1.1.1. Güneş’in özelliklerini açıklar.

#4. Hafta|25-30 Eylül|

F.5.1.1.2. Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.

F.5.1.2.1. Ay’ın özelliklerini açıklar.

#1. Hafta|02-08 Ekim|

F.5.1.2.2. Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği kirleri tartışır.

F.5.1.3.1. Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar.

#2. Hafta|10-14 Ekim|

F.5.1.3.1. Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar.

F.5.1.3.2. Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.

#3. Hafta|16-22 Ekim|

F.5.1.3.2. Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.

F.5.1.4.1. Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.

#4. Hafta|23-29 Ekim|

F.5.1.4.1. Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.

#5. Hafta|30 Ekim-5 Kasım|

F.5.1.5.1. Doğal süreçlerin neden olduğu yıkıcı doğa olaylarını açıklar.

F.5.1.5.2. Yıkıcı doğa olaylarından korunma yollarını ifade eder.

#2. Hafta|6-12 Kasım|

F.5.2.1.1. Mikroskop yardımı ile mikroskobik canlıların varlığını gözlemler.

F.5.2.1.2. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.

#3. Hafta|13-19 Kasım|

F.5.2.1.1. Mikroskop yardımı ile mikroskobik canlıların varlığını gözlemler.

F.5.2.1.2. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıf andırır

#4. Hafta|20-26 Kasım|

F.5.2.1.1. Mikroskop yardımı ile mikroskobik canlıların varlığını gözlemler.

F.5.2.1.2. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sını andırır.

F.5.2.1.1. Mikroskop yardımı ile mikroskobik canlıların varlığını gözlemler.

F.5.2.1.2. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıfandırır.

#5.Hafta|27 Kasım-3 Aralık|

F.5.3.1.1. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.

#1. Hafta|4-10 Aralık|

F.5.3.1.2. Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar.

F.5.3.2.1. Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir.

#2. Hafta|11-17 Aralık|

F.5.3.2.2. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. F.5.3.2.3. Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni kirler üretir.

#3. Hafta|18-24 Aralık|

F.5.4.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.

#4. Hafta|25-31 Aralık|

F.5.4.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.

F.5.4.2.1. Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler.

#1. Hafta|1-7 Ocak|

F.5.4.2.1. Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler.

#2. Hafta|8-14 Ocak|

F.5.4.3.1. Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar.

F.5.4.3.2. Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.

#3. Hafta|15-21 Ocak|

F.5.4.3.1. Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar.

F.5.4.3.2. Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak so- nuçlarını yorumlar.

F.5.4.4.1. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır.

#2. Hafta|5-11 Şubat|

F.5.4.4.1. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır.

F.5.4.4.2. Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir.

#3. Hafta|12-18 Şubat|

F.5.4.4.2. Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir.

F.5.5.1.1. Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir.

#4. Hafta|19-25 Şubat|

F.5.5.1.1. Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir.

F.5.5.2.1. Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir.

#1. Hafta|26 Şubat-4 Mart|

F.5.5.2.1. Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir.

F.5.5.2.2. Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar.

#2. Hafta|5-11 Mart|

F.5.5.3.1. Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır.

#3. Hafta|12-18 Mart|

F.5.5.4.1. Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir.

#4. Hafta|19-25 Mart|

F.5.5.4.1. Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir.

#5. Hafta|26 Mart-1 Nisan|

F.5.6.1.1. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular.

#1. Hafta|2-8 Nisan|

F.5.6.1.2. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

f.5.6.2.1. İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin önemini ifade eder.

#2. Hafta|9-15 Nisan|

F.5.6.2.2. Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir çevre sorununun çözümüne ilişkin öneriler sunar.

F.5.6.2.3. İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur.

#3. Hafta|16-22 Nisan|

F.5.6.2.3. İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur.

F.5.6.2.4. İnsan-çevre etkileşiminde yarar ve zarar durumlarını örnekler üzerinde tartışır.

#4. Hafta|23-29 Nisan|

F.5.7.1.1. Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir.

F.5.7.1.1. Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir.

#1. Hafta|30 Nisan- 6 Mayıs|

F.5.7.1.2. Çizdiği elektrik devresinin şemasını kurar.

#2. Hafta|7-13 Mayıs|

F.5.7.2.1. Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tah- minlerini test eder.

#3. Hafta|14-20 Mayıs|

F.5.7.2.1. Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tah- minlerini test eder.

#4. Hafta|21-27 Mayıs|

F.5.8.1.1. Günlük hayattan bir problemi tanımlar.

#5. Hafta|28 Mayıs-3 Haziran|

F.5.8.1.2. Problem için muhtemel çözümler üretir ve bunları karşılaştırarak kriterler kapsamında uygun olanı seçer.

#1. Hafta|4-10 Haziran|

F.5.8.1.3. Ürünü tasarlar ve sunar.

PAYLAŞIMLARDAN İLK SİZ HABERDAR OLUN !

En güncel konu anlatımları, çalışma kağıtları, ders içi etkinlikler, hazırlanan sınavlar kısacası en yeni fen bilimleri paylaşımlarını mail yoluyla almak için kayıt olun.

Cevap Yaz