5. Sınıf-Fen Bilimleri

5. Hafta|19-23 Eylül|

1.1. Besinler ve özellikleri ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1.1. Besin içeriklerinin, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olduğunu fark eder.

1.1.2. Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğunu araştırır ve sunar.

#6. Hafta|26-30 Eylül|

1.1.3. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar.

1.1.4. Dengeli beslenmenin insan sağlığına etkilerini araştırır ve sunar.

#1. Hafta|03-07 Ekim|

1.1.5. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

1.1.6. Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

#2. Hafta|10-14 Ekim|

1.2. Besinlerin sindirimi ile ilgili olarak öğrenciler;

1.2.1. Sindirimde görevli yapı ve organların yerini model üzerinde sırasıyla gösterir.

#3. Hafta|17-21 Ekim|

1.2.2. Diş çeşitlerini model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.

1.2.3. Diş sağlığı için beslenmeye, temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir.

#4. Hafta|24-28 Ekim|

1.2.4. Besinlerin sindirildikten sonra vücutta kan yoluyla taşındığı çıkarımını yapar.

#1. Hafta|31 Ekim-4 Kasım|

1.3. Vücudumuzda boşaltım ile ilgili olarak öğrenciler;

1.3.1. Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır.

#2. Hafta|7-11 Kasım|

1.3.2. Vücutta farklı boşaltım şekillerinin olduğu ve boşaltım faaliyetleri sonucu oluşan zararlı maddelerin vücut dışına atılması gerektiği çıkarımını yapar.

#3. Hafta|14-18 Kasım|

1.3.3. Böbreklerin sağlığını korumak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırır ve sunar.

#4. Hafta|21-25 Kasım|

2.1. Kuvvetin ölçülmesi ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1.1. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer ve birimini ifade eder.

#5.Hafta|28 Kasım-2 Aralık|

2.1.1. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer ve birimini ifade eder.

2.2. Sürtünme kuvveti ile ilgili olarak öğrenciler;

2.2.1. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda hareketi engelleyici etkisini deneyerek keşfeder ve sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir.

#1. Hafta|5-9 Aralık|

2.2.1. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda hareketi engelleyici etkisini deneyerek keşfeder ve sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir.

#2. Hafta|12-16 Aralık|

3.1. Maddenin hâl değişimi ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deneyler yapar, elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.

#3. Hafta|19-23 Aralık|

3.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deneyler yapar, elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.

3.2. Maddenin ayırt edici özellikleri ile ilgili olarak öğrenciler;

3.2.1. Saf maddelerin ayırt edici özelliklerinden erime, donma ve kaynama noktalarını, yaptığı deneyler sonucunda belirler.

#4. Hafta|26-30 Aralık|

3.2.1. Saf maddelerin ayırt edici özelliklerinden erime, donma ve kaynama noktalarını, yaptığı deneyler sonucunda belirler.

3.3. Isı ve sıcaklık ile ilgili olarak öğrenciler;

3.3.1. Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar.

#1. Hafta|2-6 Ocak|

3.3.2. Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yapar ve sonuçlarını yorumlar.

3.4.2. Günlük yaşamdan örneklerle genleşme ve büzülme olayları arasındaki ilişkiyi fark eder.

3.4. Isı maddeleri etkiler ile ilgili olarak öğrenciler;

3.4.1. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yapar ve sonuçlarını tartışır.

#2. Hafta|9-13 Ocak|

3.4.2. Günlük yaşamdan örneklerle genleşme ve büzülme olayları arasındaki ilişkiyi fark eder.

#3. Hafta|16-20 Ocak|

4.1. Işığın yayılması ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1.1. Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini bilir ve çizimle gösterir.

#2. Hafta|6-10 Şubat|

4.2. Işığın maddeyle karşılaşması ile ilgili olarak öğrenciler;

4.2.1. Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır ve örnekler verir.

4.3. Tam gölge ile ilgili olarak öğrenciler;

4.3.1. Tam gölgenin nasıl oluştuğunu  gözlemler.

#3. Hafta|13-17 Şubat|

4.3.1. Tam gölgenin nasıl oluştuğunu   gözlemler ve basit ışın çizimleri ile gösterir.

4.3.2. Tam gölgenin durumunu etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin eder ve tahminlerini test eder.

#4. Hafta|20-24 Şubat|

4.4. Sesin yayılması ile ilgili olarak öğrenciler;

4.4.1. Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve bu tahminlerini test eder.

#1. Hafta|27 Şubat-3 Mart|

4.5. Sesin farklı ortamlarda farklı duyulması ile ilgili olarak öğrenciler;

4.5.1. Farklı cisimlerle üretilen seslerin farklı olduğunu deneyerek keşfeder.

#2. Hafta|6-10 Mart|

4.5.2. Aynı sesin, farklı ortamlarda farklı duyulduğunu keşfeder.

#3. Hafta|13-17 Mart|

5.1. Canlıları tanıyalım ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1.1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırır.

#4. Hafta|20-24 Mart|

5.1.1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırır.

5.2. İnsan ve çevre ilişkisi ile ilgili olarak öğrenciler;

5.2.1. İnsan faaliyetleri sonucunda oluşan çevre sorunlarını araştırır ve bu sorunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunur.

#5. Hafta|27-31 Mart|

5.2.2. Yakın çevresindeki bir çevre sorununun çözümüne ilişkin proje tasarlar ve sunar.

#1. Hafta|3-7 Nisan|

6.1. Basit bir elektrik devresinde lamba parlaklığını etkileyen değişkenler ile ilgili olarak öğrenciler;

6.1.1. Bir elektrik devresindeki lamba parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin eder ve tahminlerini test eder.

#2. Hafta|10-14 Nisan|

6.1.1. Bir elektrik devresindeki lamba parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin eder ve  tahminlerini test eder.

#3. Hafta|17-21 Nisan|

6.2. Devre elemanlarının sembollerle gösterimi ve devre şemaları ile ilgili olarak öğrenciler;

6.2.1. Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir.

#4. Hafta|24-28 Nisan|

6.2.2. Bir elektrik devresi şeması çizer, çizdiği devreyi kurar ve çalıştırır.

#1. Hafta|1-6 Mayıs|

7.1. Yer kabuğunda neler var ile ilgili olarak öğrenciler;

7.1.1. Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu bilir.

7.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve madenlerin teknolojik ham madde olarak önemini tartışır.

#2. Hafta|8-12 Mayıs|

7.1.3. Fosillerin oluşumunu ve fosil çeşitlerini araştırır ve sunar.

7.1.4. Fosil bilimin, bir bilim dalı olduğunu kavrar ve bu alanda çalışan uzmanlara ne ad verildiğini bilir.

#3. Hafta|15-19 Mayıs|

7.1.5. Doğal anıtlara örnekler verir ve kültürel  miras olarak önemini tartışır.

7.1.6. Doğal anıtların korunarak gelecek nesillere aktarılmasına yönelik öneriler sunar.

#4. Hafta|22-26 Mayıs|

7.2. Erozyon ve heyelanın yer kabuğuna etkisi ile ilgili olarak öğrenciler;

7.2.1. Erozyon ile heyelan arasındaki farkı açıklar ve erozyonun gelecekte yol açabileceği sonuçları tahmin eder.

#5. Hafta|29 Mayıs-2 Haziran|

7.2.2. Toprağı erozyonun olumsuz etkilerinden korumak için çözüm önerileri sunar.

#1. Hafta|5-9 Haziran|

7.3. Yer Kabuğundaki yer altı ve yer üstü suları ile ilgili olarak öğrenciler;

7.3.1. Yer altı ve yer üstü sularına örneklerverir ve kullanım alanlarını açıklar.

7.4. Hava, toprak ve su kirliliği ile ilgili olarak öğrenciler;

7.4.1. Hava, toprak ve su kirliliğinin nedenlerini, yol açacağı olumsuz sonuçları ve alınabilecek önlemleri tartışır.

 

 

 

 

PAYLAŞIMLARDAN İLK SİZ HABERDAR OLUN !

En güncel konu anlatımları, çalışma kağıtları, ders içi etkinlikler, hazırlanan sınavlar kısacası en yeni fen bilimleri paylaşımlarını mail yoluyla almak için kayıt olun.

Cevap Yaz