6. Sınıf-Fen Bilimleri

3. Hafta|18-24 Eylül|

1.Hücre ile ilgili olarak öğrenciler;

6.1.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.

#4. Hafta|25-30 Eylül|

6.1.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili olarak ileri sürülen görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.

6.1.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.

#1. Hafta|02-08 Ekim|

2.Destek ve hareket sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;

6.1.2.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir.

6.1.2.2. Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırır ve sunar.

#2. Hafta|9-14 Ekim|

3.Solunum Sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;

6.1.3.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir.

#3. Hafta|16-22 Ekim|

6.1.3.2. Akciğerlerin yapısını açıklar ve alveol-kılcal damar arasındaki gaz alışverişini model üzerinde gösterir.

#4. Hafta|23-29 Ekim|

6.1.3.3. Solunum sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

4.Dolaşım Sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;

6.1.4.1. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları görevleri ile birlikte açıklar.

#5. Hafta|30 Ekim-5 Kasım|

6.1.4.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde gösterir.

#2. Hafta|6-12 Kasım|

6.1.4.3. Kanın yapı ve görevlerini kavrar.

6.1.4.4. Kan grupları arasındaki kan alışverişini kavrar.

#3. Hafta|13-19 Kasım|

6.1.4.5. Kan bağışının toplum açısından önemini araştırarak fark eder.

6.1.4.6. Dolaşım sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

#4. Hafta|20-26 Kasım|

2.ÜNİTE

2.1. Bileşke kuvvetle ilgili olarak öğrenciler;

6.2.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir.6.2.1.2. Bileşke kuvveti açıklar.

#5.Hafta|27 Kasım-3 Aralık|

6.2.1.3. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyle ve çizimle gösterir.

6.2.1.4. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek keşfeder ve karşılaştırır.

#1. Hafta|4-10 Aralık|

2.2 Sabit Süratle ilgili olarak öğrenciler;

6.2.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder.

Sürat birimleri olarak (metre/saniye) ve (kilometre/saat) dikkate alınır.

#2. Hafta|11-17 Aralık|

6.2.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir ve yorumlar.

#3. Hafta|18-24 Aralık|

  1. ÜNİTE

3.1. Maddenin tanecikli yapısı ilgili olarak öğrenciler;

6.3.1.1. Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu kavrar.

6.3.1.2. Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve hareketliliğin değiştiğini kavrar.

#4. Hafta|25-31 Aralık|

6.3.2. Fiziksel ve kimyasal değişimle ilgili olarak öğrenciler;

6.3.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar

#1. Hafta|1-7 Ocak|

3.3 Yoğunluk ile ilgili olarak öğrenciler;

6.3.3.1. Yoğunluğu tanımlar ve birimini belirtir.

6.3.3.2. Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar.

#2. Hafta|8-14 Ocak|

6.3.3.3. Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır.

6.3.3.4. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemini sorgular.

#3. Hafta|15-21 Ocak|

4.ÜNİTE

4.1. Işığın Yansıması ile ilgili olarak öğrenciler;

6.4.1.1. Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemler ve ışınlar çizerek gösterir.

6.4.1.2. Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar.

#2. Hafta|5-11 Şubat|

6.4.1.2. Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar.

4.2. Sesin madde ile etkileşimi ile ilgili olarak öğrenciler;

6.4.2.1. Sesin madde ile etkileşimi sonucunda oluşabilecek durumları kavrar.

#3. Hafta|12-18 Şubat|

6.4.2.2. Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder.

6.4.2.3. Ses yalıtımının önemini açıklar ve ses yalıtımı için geliştirilen teknolojik ve mimari uygulamalara örnekler verir.

#4. Hafta|19-25 Şubat|

5.ÜNİTE

5.1 Bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;

6.5.1.1. Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.

#1. Hafta|26 Şubat-4 Mart|

6.5.1.2. Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar.

#2. Hafta|5-11 Mart|

6.5.1.3. Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri açıklar.

6.5.1.4. Bir bitki ya da hayvanın bakımını üstlenir ve gelişim sürecini rapor eder.

#3. Hafta|12-18 Mart|

6.ÜNİTE

6.1.  Madde ve ısı ile ilgili olarak öğrenciler;

6.6.1.1. Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır.

6.6.1.1. Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır.

#4. Hafta|19-25 Mart|

6.6.1.2. Binalarda ısı yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisi ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır.

6.6.1.3. Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini belirler.

6.6.1.4. Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir.

#5. Hafta|26 Mart-1 Nisan|

6.2 Yakıtlar ile ilgili olarak öğrenciler;

6.6.2.1. Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırarak yaygın olarak kullanılan yakıtlara örnekler verir.

#1. Hafta|2-8 Nisan|

6.6.2.2. Farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı kullanımının, insan ve çevre üzerine etkilerini araştırır ve sunar.

6.6.2.3. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder.

#2. Hafta|9-15 Nisan|

7. ÜNİTE                                                               

7.1  İletken ve yalıtkan maddeler ile ilgili olarak öğrenciler; 

6.7.1.1. Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır.

6.7.1.2. Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin hangi amaçlar için kullanıldığını günlük yaşamdan örneklerle açıklar.

#3. Hafta|16-22 Nisan|

7.2 Elektriksel Direnç ve Bağlı olduğu faktörlerle ile ilgili olarak öğrenciler;

6.7.2.1. Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini deneyerek test eder.

#4. Hafta|23-29 Nisan|

6.7.2.1. Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini deneyerek test eder.

#1. Hafta|30 Nisan- 6 Mayıs|

6.7.2.2. Elektriksel direnci ifade ederek bir iletkenin direncini ölçer ve birimini belirtir.

#2. Hafta|7-13 Mayıs|

6.7.2.3. Ampulün de bir iletken telden oluştuğunu ve bir direncinin olduğunu fark eder.

8.ÜNİTE

8.1 Dünya, Ay ve Güneşin büyüklüklerinin karşılaştırılması ile ilgili olarak öğrenciler;

6.8.1.1. Dünya, Güneş ve Ay’ın şekil ve büyüklüklerini, oluşturduğu modeli kullanarak karşılaştırır.

#3. Hafta|14-20 Mayıs|

8.2 Dünyamızın katman modeli ile ilgili olarak öğrenciler;

6.8.2.1. Dünya’nın yapısını temsil eden katman modelini açıklar ve bu katmanları genel özelliklerine göre karşılaştırır.

#4. Hafta|21-27 Mayıs|

8.3 Dünyamız ve uydusu ay ile ilgili olarak öğrenciler;

6.8.3.1. Ay’ın kendi etrafında dönerken aynı zamanda da Dünya etrafında dolandığını ifade ederek; bu hareketleri temsil bir model oluşturur ve sunar.

#5. Hafta|28 Mayıs-3 Haziran|

6.8.3.1. Ay’ın kendi etrafında dönerken aynı zamanda da Dünya etrafında dolandığını ifade ederek; bu hareketleri temsil bir model oluşturur ve sunar.

6.8.3.2. Güneş’ten aldığı ışığı yansıtan Ay’ın, evrelerini ifade eder ve evrelerin görülme sebebini Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi ile ilişkilendirir.

#1. Hafta|4-10 Haziran|

6.8.3.2. Güneş’ten aldığı ışığı yansıtan Ay’ın, evrelerini ifade eder ve evrelerin görülme sebebini Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi ile ilişkilendirir.

PAYLAŞIMLARDAN İLK SİZ HABERDAR OLUN !

En güncel konu anlatımları, çalışma kağıtları, ders içi etkinlikler, hazırlanan sınavlar kısacası en yeni fen bilimleri paylaşımlarını mail yoluyla almak için kayıt olun.

Cevap Yaz