8. Sınıf-Bilim Uygulamaları

3. Hafta|18-24 Eylül|

8.1 Çeşitli malzemeler kullanarak DNA modeli tasarlar.
#4. Hafta|25-30 Eylül|

8.1 Çeşitli malzemeler kullanarak DNA modeli tasarlar.

#1. Hafta|02-08 Ekim|

8.2 Mitoz ve mayozun evrelerini gösteren modeller tasarlar.

#2. Hafta|10-14 Ekim|

8.2 Mitoz ve mayozun evrelerini gösteren modeller tasarlar.

#3. Hafta|16-22 Ekim|

8.3 Basit makineler tasarlar.

#4. Hafta|23-29 Ekim|

8.3 Basit makineler tasarlar.

#1. Hafta|30 Ekim-5 Kasım|

8.4 Periyodik sistemde elementlerin bulundukları grup numaraları ile iyonlarının yükleri arasındaki ilişkiyi fark eder. 1A, 2A, 7A ve 8A grup elementleri incelenir.

#2. Hafta|6-12 Kasım|

8.5 Periyodik tablo modeli oluşturur.

#3. Hafta|13-19 Kasım|

8.6 Periyodik sistemde metal, ametal ve soy gazların bulunduğu grupları gösterir ve bu grupları adlandırır.

#4. Hafta|20-26 Kasım|

8.7 Metal atomları ile ametal atomları arasında iyonik, ametal atomları arasında kovalent bağ oluştuğunu modellerle açıklar.

#5.Hafta|27 Kasım-3 Aralık|

8.7 Metal atomları ile ametal atomları arasında iyonik, ametal atomları arasında kovalent bağ oluştuğunu modellerle açıklar

#1. Hafta|4-10 Aralık|

8.9 Deney yaparak kimyasal tepkime türlerini ayırt eder. Çökme, yanma ve asit baz tepkimeleri seçilir.

#2. Hafta|11-17 Aralık|

8.9 Deney yaparak kimyasal tepkime türlerini ayırt eder. Çökme, yanma ve asit baz tepkimeleri seçilir.

#3. Hafta|18-24 Aralık|

8.9 Deney yaparak kimyasal tepkime türlerini ayırt eder. Çökme, yanma ve asit baz tepkimeleri seçilir.

#4. Hafta|25-31 Aralık|

8.10 Basit kimyasal tepkimeleri denkleştirir. Denkleştirmede sayma yöntemi kullanılır.

#1. Hafta|1-7 Ocak|

8.10 Basit kimyasal tepkimeleri denkleştirir. Denkleştirmede sayma yöntemi kullanılır.

#2. Hafta|8-14 Ocak|

8.8 Asit ile baz tepkimesinde pH değişimini gözlemleyerek nötralizasyonu açıklar.

#3. Hafta|15-21 Ocak|

8.11 Sesin bir enerji türü olduğunu fark eder.

#2. Hafta|5-11 Şubat|

8.12 Bir müzik aleti modeli tasarlar.

#3. Hafta|12-18 Şubat|

8.14 Sesin hangi ortamlarda yayılabileceğini deneylerle fark eder. Ortamlara göre sesin süratindeki farklılıklar belirtilir.

#4. Hafta|19-25 Şubat|

8.13 Işığın kırılmasını deneyler yaparak gözlemler ve doğa olaylarından örnekler verir.

#1. Hafta|26 Şubat-4 Mart|

8.15 Işığın sürati olduğunu fark eder.

#2. Hafta|5-11 Mart|

8.16 Enerji çeşitlerinin birbirlerine dönüşümüne örnekler verir.

#3. Hafta|12-18 Mart|

8.17 Su döngüsünü gösteren deney tasarlar.

#4. Hafta|19-25 Mart|

8.17 Su döngüsünü gösteren deney tasarlar.

#5. Hafta|26 Mart-1 Nisan|

8.18 Doğal kaynakları, sınırlılıklarını ve bilinçli kullanımının önemini fark eder.

#1. Hafta|2-8 Nisan|

8.19 Küresel bir çevre sorununun ülkemize olası etkilerini tartışır.

#2. Hafta|9-15 Nisan|

8.20 Hâl değişimi sürecinde sıcaklığın değişimini gözlemleyerek sıcaklık–zaman grafiğini çizer ve yorumlar.

#3. Hafta|16-22 Nisan|

8.21 Maddelerin hâl değişimleri sırasında meydana gelen ısı alışverişini bağların kopması ve oluşması ile ilişkilendirir.

#4. Hafta|23-29 Nisan|

8.21 Maddelerin hâl değişimleri sırasında meydana gelen ısı alışverişini bağların kopması ve oluşması ile ilişkilendirir.

#1. Hafta|30 Nisan- 6 Mayıs|

8.22 Depreme dayanıklı yapı tasarlar.

#2. Hafta|7-13 Mayıs|

8.22 Depreme dayanıklı yapı tasarlar.

#3. Hafta|14-20 Mayıs|

8.23 Basit bir elektroskop modeli tasarlar.

#4. Hafta|21-27 Mayıs|

8.24 Fen bilimleri alanındaki meslekleri araştırır ve sunar.

#5. Hafta|28 Mayıs-3 Haziran|

8.25 Bilim insanlarını ve bilime katkılarını araştırır.

#1. Hafta|4-10 Haziran|

8.26 Günlük hayatta karşılaşılan çeşitli olayları bilim ile açıklar.

PAYLAŞIMLARDAN İLK SİZ HABERDAR OLUN !

En güncel konu anlatımları, çalışma kağıtları, ders içi etkinlikler, hazırlanan sınavlar kısacası en yeni fen bilimleri paylaşımlarını mail yoluyla almak için kayıt olun.

Cevap Yaz