Saf Maddeler | İlk 18 Element

Bir önceki konumuzda maddenin tanecikli yapısı konusuna değinmiştik. Şimdi ise Saf Maddeler konusuna bir göz atalım.

SAF MADDELER

Eski çağlarda insanlar maddelerin “hava, su, ateş, toprak” olmak üzere 4 elementten oluştuğunu düşünüyordu. Maddelerin gelişimsel süreci Robert Boyle ile başlamıştır.

saf maddeler, maddenin gelişimsel süreci

Fiziksel yollarla kendilerinden başka maddelere ayrılamayan maddelere saf madde denir.

1.Element

Aynı tür atomlardan oluşmuş maddelere element denir.

Bir elementin bütün atomları aynıdır. Bazı elementlerin en küçük yapı birimi atom iken, bazıların ki ise moleküldür.

Hatırlatma:

       Molekül; iki veya daha fazla oluşmuş atom gruplarıdır.

saf maddeler, atomik moleküler yapılı elementBilim insanları günümüzde 117 tane element keşfetmiştir. Keşfedilen elementlerin sayısı arttıkça inceleme kolaylığı olması açısından özelliklerine göre gruplandırmışlar ve periyodik sistem(tabloyu) oluşturmuşlardır ve elementleri Latince olarak adlandırmışlardır. Böylece farklı ülkelerde çalışmalar yapılsa dahi bilimsel dil açısından herkes birbirini anlayıp çalışmalarını geliştiriyorlardı.

Elementlerle ilgili çalışmaları ilerletebilmek için semboller oluşturulmuştur. Sembollerde Latince ismin Baş harfi kullanılmıştır. Aynı baş harfli elementlerde ikinci harfte kullanılmıştır. Sembollerde ilk harf her zaman BÜYÜK ikinci harf ise küçük yazılır.

İlk 18 Elementimiz

saf maddeler, ilk 18 element

saf maddeler, 18 element

2.Bileşik

İki veya daha fazla atomun kendi özelliklerini kaybederek kimyasal yöntemlerle bağ oluşturarak bir araya gelmesine bileşik denir.

Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte bir madde oluştururlar.

Örneğin; su molekülü oluşurken (H2O)

Bileşikler formüllerle gösterilir. Formüller bileşiği oluşturan elementlerin sembollerinden ve bileşiğin en küçük birimindeki sayılardan oluşur.

Günlük hayatta duyduğumuz bazı bileşikler

Çok atomlu iyon

Birçok atom grubunun bir arada bulunduğu ve pozitif veya negatif yüke sahip iyonlara çok atomlu iyon denir.

Bazı çok atomlu iyonların adları ve formülleri

Böylelikle Saf Maddeler konusunu tamamladık. Umuyoruz ki bu konuyu yararlı bulmuşsunuzdur. Güncel konular için facebook google+ ve twitter üzerinden bizi takip edebilirsiniz.

Bizlere destek olmak için sayfanın en altına yorum yapabilir veya sosyal medyadan çalışmalarımızı paylaşabilirsiniz. Geri bildirimleriniz bizim için önemli. Tekrar görüşmek üzere.

 

<< Önceki Konu Sonraki Konu >>

Cevap Yaz