Öz Isı

Bu ünitemizde öz ısının ne olduğunu, ısı alışverişini ve hal değişim grafiklerini değineceğiz. Şimdi ise Öz Isı’ nın ne olduğunu inceleyeceğiz.

Öz Isı

 

Yukarıdaki kaplarda eşit miktarda ve aynı sıcaklıkta bulunan iki farklı sıvı vardır. Bu sıvıları eşit süre ısıttığımızda son sıcaklıkları farklı olur.

Yazın parkta bulunan banka oturduğumuz metal kısmı çok sıcakken, oturma yeri olan tahta kısmı o kadar sıcak değildir.

Pizza yediğimiz zaman pizza fırından ilk çıktığında içindeki malzemelerle, üstündeki peynirin sıcaklıkları farklı olur.

Bu farklılığın nedenini öz ısı olarak tanımlarız.

Öz ısı:

  • 1 g saf maddenin sıcaklığını 1 °C değiştirmek için alınması veya verilmesi gereken ısı miktarıdır.
  • “c” harfi ile gösterilir.
  • Birimi J/g.°C veya cal/g.°C’dir.
  • Öz ısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
  • Öz ısısı küçük olan maddeler hemen ısınır, hemen soğur. Ancak sahip oldukları ısı miktarları farklıdır. Yani öz ısısı büyük olan maddenin sıcaklık artışı az olur ancak verdiği ısı fazladır. Bu nedenle elektrikli radyatörlerde su yerine yağ kullanılır. Çünkü yağın öz ısısı küçük olduğundan sıcaklığı artırmak için daha az enerji gerekir.

Öz Isı

Aşağıda farklı maddelerin kullanıldığı ısı iletim aleti vardır.

Isı iletim aletini ısıttığımızda belli bir süre sonra ilk bakırın ucundaki, sonra demir sonra da alüminyumun ucundaki mum parçası erir. Bakırın öz ısısı 0,37 J/g.°C, demirin 0,46 J/g.°C ve alüminyumun 0,91 J/g.°C’dir. Öz ısısı küçük olan bakır hemen ısınır ve ucundaki mum erir.

Örnek soru:

Yukarı da Eşit miktarda ısı alan eşit kütleli X, Y, Z maddelerinin sıcaklık artışlarının zamanla değişimin grafikte gösterilmiştir. Bu grafiğe göre:

Z’nin öz ısısı en büyük, X’ in en küçüktür. Çünkü Z’nin ısınması daha güçtür. Öz ısıları arasındaki ilişki: Z>Y>X şeklindedir. Sorularda öz ısı kavramı yerine tanımı da kullanılabilir. Yani sıcaklığını 1°C artırmak için gerekli ısı Z maddesi için daha fazladır denilebilir. Unutmamalıyız ki öz ısısı düşük olan maddeler hemen ısınır; hemen soğur. Hemen ısındığı içinde sıcaklık artışı kısa zamanda olur.

 

Böylelikle Öz Isı konusunu tamamladık. Umuyoruz ki konumuzu yararlı bulmuşsunuzdur. Bizlere destek olmak için sayfamızın en alt kısmına yorum yapabilir veya sosyal medyadan çalışmalarımızı paylaşabilirsiniz.

Bizlere destek olmak için sayfamızın en alt kısmına yorum yapabilir veya sosyal medyadan çalışmalarımızı paylaşabilirsiniz. Geri bildirimleriniz bizim için önemli. Güncel bilgiler için facebook ve instagram üzerinden bizi takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere…


Bir Yanıt

  1. Tanju Mart 10, 2019

Cevap Yaz