Mitoz Bölünme

Mitoz bölünme; tek hücreli canlılarda üremeyi sağlarken; çok hücreli canlılarda yaraların kapanmasını (onarım), büyüme ve gelişmeyi sağlar. Çok hücreli bir canlı olan insanda mitoz bölünme vücut hücrelerinde (deri hücresi, kemik hücresi vs) görülür.

Mitoz Bölünme
Mitoz Bölünme

Önemi

 • Yaraların kapanıp, onarılmasını sağlar.
 • Çok hücreli canlıların büyümesini ve gelişmesini sağlar.
 • Tek hücreli ve ilkel canlıların üreyip, çoğalmasını sağlar.

Özellikleri

 1. Vücut hücrelerinde görülür.
 2. Mitoz sonucu 2 tane hücre oluşur.
 3. Mitoz sonucu kromozom sayısı değişmez, sabit kalır.
 4. Oluşan hücreler birbirlerinin ve ana canlının bire bir kopyasıdır.
 5. Mitoz sonucu kalıtsal değişiklik olmaz.

Mitoz Evreleri

A.Çekirdek Bölünmesi

-İnterfaz (Hazırlık)

1.Profaz

2.Metafaz

3.Anafaz

B. Sitoplazma Bölünmesi

4.Telofaz

1.İnterfaz (Hazırlık)

İnterfaz
İnterfaz
 • Bu evrede hücre kendini bölünmeye hazırlar.
 • DNA kendini eşleyerek iki katına çıkar.
 • Mitokondride enerji üretimi, ribozomda protein üretimi hızlanır.
 • Çekirdek zarı kaybolmaya başlar.

2.Profaz

Profaz
Profaz
 • Mitoz bölünmenin ilk evresidir.
 • Çekirdek zarı tamamen kaybolmuştur.
 • Kardeş kromatitler ve sentozomlar hücre içinde dağınık olarak bulunur.
 • Sentrozomlar farklı kutuplara doğru hareket etmeye başlar.
 • Sentzomlar iğ iplikleri oluşturmaya başlar.

3.Metafaz

Metafaz
Metafaz
 • Mitoz bölünmenin mikroskop ile en rahat gözlemlenebildiği evredir.
 • Kardeş kromatitler ekvatora dizilmişlerdir.
 • Sentrozomlar farklı kutuplarda, iğ iplikleri ile kardeş kromatitlere bağlanmışlardır.

4.Anafaz

Anafaz
Anafaz
 • Bu evrede kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılarak farklı kutuplara doğru giderler.
 • Bu evre ile çekirdek bölünmesi tamamlanmış olur.

5.Telofaz

Telofaz
Telofaz
 • Çekirdek zarı tekrar oluşmaya başlar.
 • Sitoplazma bölünmeye başlar.
 • Sitoplazma bölünmesi bitki ve hayvan hücrelerinde farklı biçimde gerçekleşir.
 • Hayvan Hücrelerinde, sitoplazma bölünmesi boğumlanma ile gerçekleşir. Hücre zarı esnek olduğu için bu içe doğru kıvrılmaya izin verir.
 • Bitki Hücrelerinde, sitoplazma bölünmesi ara lamel (ara plak) oluşumuyla gerçekleşir. Çünkü bitki hücrelerinde bulunan hücre duvarı (çeperi), çok sert bir yapıya sahip olduğu için boğumlanmaya izin vermez.
Ara Lamel
Boğumlanma

Bu yazının çalışma kağıdına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu yazının özet konu anlatımına buradan ulaşabilirsiniz.

Güncel konular için facebook instagram ve google+ üzerinden bizi takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.

Cevap Yaz