Kategori: İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Mitoz Bölünme

HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi canlıların ortak bir özelliğidir yani bütün canlılarda görülür. Hücre bölünmesinin amacı; yeni hücreler oluşturarak canlılarda üreme, büyüme, gelişme, yenilenme ve eşey hücrelerinin (sperm ve yumurta) oluşturma …

DNA ve Genetik Kod

DNA’NIN YAPISI Canlıları oluşturan en küçük yapı birimi: HÜCRE DNA’yı oluşturan en küçük yapı birimi: NÜKLEOTİD Bir nükleotidin yapısında neler bulunur? DNA’da bulunan organik baz çeşitleri: Adenin (A) Timin …