7. Sınıf-Bilim Uygulamaları

3. Hafta|18-24 Eylül|

Dersin işlenişi ve müfredat hakkında bilgi edinir.
#4. Hafta|25-30 Eylül|

7.1 İnsan vücuduna ait sistemlerle ilgili modeller tasarlar. Sistemler Fen Bilimleri dersine paralel olarak seçilmelidir

#1. Hafta|02-08 Ekim|

7.1 İnsan vücuduna ait sistemlerle ilgili modeller tasarlar. Sistemler Fen Bilimleri dersine paralel olarak seçilmelidir

#2. Hafta|10-14 Ekim|

7.1 İnsan vücuduna ait sistemlerle ilgili modeller tasarlar. Sistemler Fen Bilimleri dersine paralel olarak seçilmelidir

#3. Hafta|16-22 Ekim|

7.2 Teknolojideki gelişmelerin sağlık sorunlarının teşhis ve tedavisinde kullanımına örnekler verir.

#4. Hafta|23-29 Ekim|

7.2 Teknolojideki gelişmelerin sağlık sorunlarının teşhis ve tedavisinde kullanımına örnekler verir.

#1. Hafta|30 Ekim-5 Kasım|

7.3 Bilinçli ilaç kullanımının önemini fark eder.

#2. Hafta|6-12 Kasım|

7.3 Bilinçli ilaç kullanımının önemini fark eder.

#3. Hafta|13-19 Kasım|

7.4 Doğrudan ve dolaylı ölçümler yapar.

#4. Hafta|20-26 Kasım|

7.5 Basıncın iletilmesinin teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.

#5.Hafta|27 Kasım-3 Aralık|

7.5 Basıncın iletilmesinin teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.

#1. Hafta|4-10 Aralık|

7.6 Enerji dönüşümlerine yönelik tasarımlar yapar. Isı ve kimyasal enerji dönüşümlerine girilmez.

#2. Hafta|11-17 Aralık|

7.6 Enerji dönüşümlerine yönelik tasarımlar yapar. Isı ve kimyasal enerji dönüşümlerine girilmez.

#3. Hafta|18-24 Aralık|

7.7 Yapı modellerini kullanarak maddeleri element, bileşik ve karışım olarak sınıflandırır. Molekül ve atomik yapılı element, molekül ve örgü yapılı bileşik yapı modelleri kullanılmalıdır.

#4. Hafta|25-31 Aralık|

7.7 Yapı modellerini kullanarak maddeleri element, bileşik ve karışım olarak sınıflandırır. Molekül ve atomik yapılı element, molekül ve örgü yapılı bileşik yapı modelleri kullanılmalıdır.

#1. Hafta|1-7 Ocak|

7.7 Yapı modellerini kullanarak maddeleri element, bileşik ve karışım olarak sınıflandırır. Molekül ve atomik yapılı element, molekül ve örgü yapılı bileşik yapı modelleri kullanılmalıdır.

#2. Hafta|8-14 Ocak|

7.8 Farklı elementlerin atomlarında farklı sayıda proton bulunduğunu modeller kullanarak fark eder.

Periyodik sistemdeki ilk 20 element ve yaygın elementler dikkate alınacaktır.

#3. Hafta|15-21 Ocak|

7.8 Farklı elementlerin atomlarında farklı sayıda proton bulunduğunu modeller kullanarak fark eder.

Periyodik sistemdeki ilk 20 element ve yaygın elementler dikkate alınacaktır.

#2. Hafta|5-11 Şubat|

7.9 Periyodik sistemdeki ilk 20 elementin katman elektron dizilimi ile anyon veya katyonunun oluşumunu ilişkilendirir. Oktet, dublet, iyon, anyon ve katyon kavramlarına değinilmelidir.

#3. Hafta|12-18 Şubat|

7.9 Periyodik sistemdeki ilk 20 elementin katman elektron dizilimi ile anyon veya katyonunun oluşumunu ilişkilendirir. Oktet, dublet, iyon, anyon ve katyon kavramlarına değinilmelidir.

#4. Hafta|19-25 Şubat|

7.9 Periyodik sistemdeki ilk 20 elementin katman elektron dizilimi ile anyon veya katyonunun oluşumunu ilişkilendirir. Oktet, dublet, iyon, anyon ve katyon kavramlarına değinilmelidir.

#1. Hafta|26 Şubat-4 Mart|

7.10 Heterojen karışımlar hazırlayarak özelliklerini karşılaştırır. Katı‐sıvı ve sıvı‐sıvı heterojen karışımları örnek verilir.

#2. Hafta|5-11 Mart|

7.10 Heterojen karışımlar hazırlayarak özelliklerini karşılaştırır. Katı‐sıvı ve sıvı‐sıvı heterojen karışımları örnek verilir.

#3. Hafta|12-18 Mart|

7.11 Çözeltileri, çözünen madde miktarına göre sınıflandırır. Aşırı doymuş, doymuş, doymamış çözeltiler örneklendirilir.

#4. Hafta|19-25 Mart|

7.11 Çözeltileri, çözünen madde miktarına göre sınıflandırır. Aşırı doymuş, doymuş, doymamış çözeltiler örneklendirilir.

#5. Hafta|26 Mart-1 Nisan|

7.12 Çözünmeyi, çözücü‐çözünen maddelerin molekülleri veya iyonları arasındaki etkileşim temelinde modellerle açıklar. Hidrotasyon, solvatasyon, dissosiyasyon gibi terimlere ve bağ oluşumlarına girilmez.

#1. Hafta|2-8 Nisan|

7.12 Çözünmeyi, çözücü‐çözünen maddelerin molekülleri veya iyonları arasındaki etkileşim temelinde modellerle açıklar. Hidrotasyon, solvatasyon, dissosiyasyon gibi terimlere ve bağ oluşumlarına girilmez.

#2. Hafta|9-15 Nisan|

7.13 Işığı soğuran maddelerin ısınmasından yararlanarak tasarımlar yapar.

#3. Hafta|16-22 Nisan|

7.13 Işığı soğuran maddelerin ısınmasından yararlanarak tasarımlar yapar.

#4. Hafta|23-29 Nisan|

7.14 Ekosistem modeli tasarlar.

#1. Hafta|30 Nisan- 6 Mayıs|

7.15 Ekosistemleri olumsuz etkileyecek etkenleri ve bunların olası sonuçlarını tartışır.

#2. Hafta|7-13 Mayıs|

7.16 Ekosistemlerin korunmasına yönelik öneriler sunar.

#3. Hafta|14-20 Mayıs|

7.17 Uzaydaki değişik konumlardan bakıldığında, takımyıldızların farklı algılanabileceğini, modeller üzerinden açıklar. Takımyıldızlara, Güneş Sistemi dışından bakıldığında farklı bir perspektifte görüleceği belirtilir.

#4. Hafta|21-27 Mayıs|

7.18 Yıldızlardan başka gök cisimlerinin de olduğunu görsellerle fark eder. Yıldız, gezegen, galaksi, bulutsu, yıldız kümesi ve takımyıldızlar arasındaki farklar belirtilir.

#5. Hafta|28 Mayıs-3 Haziran|

7.19 Gökyüzü gözlem araçlarını araştırır ve sunar. Dürbün, kamera, amatör teleskoplar, bilimsel teleskoplar, radyo teleskopları, Hubble Uzay Teleskobu gibi gözlem araçları ve göz örnek verilir.

#1. Hafta|4-10 Haziran|

7.20 Fen Bilimlerine önemli katkılarda bulunmuş bazı Bilim insanlarını ve bilime katkılarını araştırır.

7.21 Günlük hayatta karşılaşılan çeşitli olayları bilim ile açıklar.

PAYLAŞIMLARDAN İLK SİZ HABERDAR OLUN !

En güncel konu anlatımları, çalışma kağıtları, ders içi etkinlikler, hazırlanan sınavlar kısacası en yeni fen bilimleri paylaşımlarını mail yoluyla almak için kayıt olun.

Cevap Yaz